Kontakt telefon

Ružica Mijatovićdipl.ecc, ovlašćeni licencirani revizor – 064/812-50-03
Jelena Stamenković, dipl.ecc, ovlašćeni licencirani revizor – 065/812-50-63
Goran Stamenković, dipl.ecc, ovlašćeni licencirani revizor – 064/18-00-547
Jovan Mijatović, dipl.ecc, ovlašćeni licencirani revizor – 065/812-50-05

Pošaljite nam poruku

    Lokacija