O nama

Društvo za računovodstvo i reviziju SALDO REVIZIJA DOO Kruševac osnovano je 24.06.2013. godine.

PIB: 108133021 

MB: 20937289

Pretežna delatnost društva je 6920 – Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje. 

Društvo je dobilo dozvolu za obavljanje revizije od strane Ministarstva finansija i upisano je u registar društava za reviziju pri Komori ovlašćenih revizora u Beogradu.

Društvo obavlja zakonske i dobrovoljne revizije finansijskih izveštaja privrednih društava i budžetskih korisnika, revizije poslovanja i uskladjenosti, kao i revizije projekata, odnosno revizije namenskog korišćenja domaćih i ino donacija. Reviziju planira i vrši u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Etičkim kodeksom za profesionalne računovodje, važećom domaćom zakonskom regulativom (Zakon o reviziji i Zakon o računovodstvu) i posebnim regulativama ili ugovornim zahtevima ukoliko postoje. Pored usluga revizije, Društvo pruža usluge finansijskog i menadžment konsaltinga.

Osnivač, direktor i zakonski zastupnik Društva je Ružica Mijatović, ovlašćeni revizor sa Licencom za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja izdatom od strane Ministarstva finansija br. 401-00-1673/2018-16. Zvanje Ovlašćenog revizora stekla je kao nadgradnju višegodišnjeg iskustva u oblasti računovodstva u proizvodnim i trgovinskim preduzećima, kako u državnom tako i u privatnom sektoru, i poslovima revizije bavi se od 2010. godine.

“SALDO REVIZIJA” DOO trenutno zapošljava još 2 ovlašćena revizora i jednog radnika visoke ekonomske struke. Optimalna starosna struktura omogućava da formiramo stručne i efikasne revizorske timove. Najveća pažnja stručnom usavršavanju zaposlenih posvećuje se kroz organizovanu i kontinuiranu stručnu obuku.

Kvalitetnu uslugu revizije uz profesionalnost, visoke kvalifikacije i iskustvo svojih zaposlenih, SALDO REVIZIJA DOO, kao porodična firma obezbeđuje takođe kroz dobar timski duh i razvijen neposredni odnos sa klijentima.


Neka naša saradnja bude ključ Vašeg uspeha!