Revizija poslovanja i usklađenosti

Revizija poslovanja se prvenstveno bavi ispitivanjem neke organizacione jedinice radi vrednovanja uspešnosti njenog poslovanja. U sklopu operativne revizije, obavlja se analiza pojedinih ili svih poslovnih aktivnosti organizacione jedinice radi procene efikasnosti i rentabilnosti poslovanja.

Revizija uskladjenosti sa pravilima i propisima je ispitivanje poslovanja organizacije da bi se utvrdilo da li ta organizacija poštuje propisane zakonske regulative.

Naravno, po završetku ispitivanja, upravi se daju preporuke u pogledu mogućnosti poboljšanja poslovanja.